živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oprava místní komunikace v ulici Šrámkově

Dodavatel: Strabag a.s., Hradec Králové
Celková cena díla: Kč 946 763,-
Termín realizace: od konce dubna do konce května

Jedná se o místní komunikaci na Příčnici (poslední výjezd směrem na Žďárky). Soutěže se zúčastnily 4 firmy, vybrána byla ta, která splnila veškeré podmínky a nabídla nejnižší cenu. 

Rozsah prací: bude odstraněna stávající vrchní vrstva komunikace a stržena krajnice, dojde k výškové úpravě kanalizačních poklopů a vodovodních uzávěrů, pláň bude upravena a zhutněna, podklad + asfaltový povrch, nová krajnice, přespádování komunikace a provedení nového příkopu se spádováním ke stávající vpusti + drenáž pro odvodnění; úprava stávajících vjezdů; kontaktní osoba pan Zdeněk Balcar

 

Fotogalerie: Šrámkova

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 04. 2013