živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oprava kanalizace a likvidace žumpy

Dodavatel: Daneš Středa, Hronov
Celková cena díla: Kč 128 527,- vč. DPH


V mrazivých březnových dnech r. 2013 došlo k havárii na venkovním kanalizačním zařízení domu čp. 512 v Divadelní ulici. Byla proto neprodleně zahájena oprava, která spočívala v provedení nového kanalizačního potrubí, odvádějícího splaškové a dešťové vody z domu do veřejné kanalizační sítě a v demolici stávající žumpy za domem.  Vzhledem k jílovitému podloží pozemku a současnému deštivému počasí není ještě v těchto dnech terén vyschlý a vhodný pro následnou úpravu.

    
Šárka Šimonová, referentka OM

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 07. 2013