živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oprava kanalizace

Dodavatel: Daneš Středa, Hronov
Celková cena díla: Kč 87 000,- vč. DPH

V Nerudově ulici za domem č. p. 402 proběhla v dubnu oprava venkovní kanalizace. Stávající septiky byly pro svůj špatný technický stav zbourány. Splašková a dešťová kanalizace domu byla opravena a nově propojena se stávající kanalizační přípojkou.

    
Šárka Šimonová, referentka OM

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 07. 2013