živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Rekonstrukce parkoviště v ulici Dvorská

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Parkoviště ve Dvorské ulici bylo v havarijním stavu, proto Město Hronov přistoupilo k jeho rekonstrukci. Dojde k vybudování zpevněných ploch. V prostoru parkoviště budou zadlážděny žulové kostky ze zásob města, částečně zbyly z rekonstrukce náměstí, částečně z jiných, dříve rekonstruovaných staveb. Město tedy ušetří finanční prostředky za použitý materiál. Příjezdovou komunikace bude tvořit asfaltová plocha, která povede středem celé komunikace. Vyřeší se také problémy s odvodněním celé plochy, takže se již nebudou tvořit kaluže. Dílo by mělo být dokončeno do 3. 8. 2012, kdy začíná Jiráskův Hronov.

Parkoviště je již hotovo, termín, který jsme předesílali, tedy do vypuknutí oslav Jiráskova Hronova byl splněn. Nyní probíhá dodláždění zbývajícího kousku mezi vjezdem a vchodem pro pěší do dvora Technických služeb. Tento prostor bude sloužit jako parkoviště pro zaměstnance Technických služeb. Tyto doplňující stavební práce budou dokončeny do konce září. Žádáme řidiče o ukázněnost při parkování na novém parkovišti.

Fotogalerie: parkoviště Dvorská

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 08. 2012