živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Opěrná zeď na místní komunikaci ve Zbečníku

Projektant: ORGATEX Náchod  s.r.o., Wolkerova 1749, Náchod
Zhotovitel: Jiří Grätz CES-EKO, Dolská 126, Hronov-Zbečník
Celková cena díla: Kč 503 757,-- vč. DPH

Rozsah prací: Ve Zbečníku byla dokončena stavba opěrné stěny na pozemcích st.p.č. 214, p.p.č. 290/1 a  p.p.č. 1245/2. Opěrná tížná stěna je zhotovena z gabionových stavebních konstrukcí, vyplněných kamenem. Směrem ke komunikaci jsou osazeny vodící pásky a obrubníky.
Na stavbě se finančně i majetkově podílejí i vlastníci přilehlé nemovitosti.
V nejbližší době budou zahájeny práce na projektové dokumentaci potřebné pro opravu místní komunikace vč. odvodnění. 

Ing. Lenka Vítová,  vedoucí OM MěÚ Hronov

Fotogalerie: opěrná zeď

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 06. 2012