živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Kanalizační přípojka v Hostovského 36 a 160

Dodavatel: Daneš Středa, Tylova 874, 549 31 Hronov
Celková cena díla: 41 976,- Kč
Termín realizace: květen 2012

Rozsah prací: Vybudování části kanalizačního potrubí odvádějícího splaškové vody z čp. 36 a čp. 160 v Hostovského ulici. Potrubí nahradilo stávající septik. Tento byl rozbourán a zasypán. Od r. 2011 je kanalizace připojena na centrální přivaděč ČOV Náchod – Bražec.
        
Šárka Šimonová, referentka OM

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 07. 2012