živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Úprava topného systému - ZŠ Velký Dřevíč

Dodavatel: PROTO. CZ s r.o., Hostovského 313, 549 31 Hronov
Celková cena díla: 34 453,-  Kč
Termín realizace: červenec 2011

Rozsah prací:  Oddělení topného systému šaten  u tělocvičny od větve přístavby školy a připojení tohoto systému k větvi tělocvična. Osazení nové expanzní nádoby do kotelny.
 


Šárka Šimonová, referentka odboru majetek

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 08. 2011