živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Úprava topného systému - ZŠ a MŠ Hronov, nám. Čs. armády 15

Dodavatel: PROTO. CZ s r.o., Hostovského 313, 549 31 Hronov
Celková cena díla: 47 257,-  Kč
Termín realizace: červenec 2011

Rozsah prací:  Oddělení topného systému vytápějícího tělocvičnu školy od větve vytápějící školu, výměna ventilů ve strojovně a u radiátorů.


Šárka Šimonová, referentka odboru majetek

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 08. 2011