živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Plynofikace a vytápění služebního bytu v ZŠ Zbečník

Zhotovitel:   PD                 Josef Keyzlar – Instalace, Řehákova 779, Červený Kostelec
                      Dodavatel     Miloš Štěpánek, Okrajová 246, Náchod- Babí

Celková cena díla: Kč 125 610,--vč. DPH

Termín realizace: říjen-listopad 2011

Rozsah prací:  V rámci úspor energií se jedná o zhotovení samostatného přívodu plynu vč. měření do bytové jednotky nacházející se v objektu školy a osazení kotle turbo. Kotel je napojen na stávající rozvod ÚT, otopná tělesa osazena termostatickými ventily a hlavicemi.

Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek

Fotogalerie: kotelna ZŠ Zbečník

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 01. 2012