živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Kolárna ZŠ a MŠ Hronov, Palackého 162, Hronov

Dodavatel: Ing. Zdeněk Cee - Stav Centrum, Pěkov 111, 519 54 Police nad Metují
Celková cena díla: Kč  71 245,- vč. 20% DPH
Termín realizace: listopad 2011

Rozsah prací:  Stávající sokl ubourán, založeny a vyzděny stěny kolárny, osazeny dveře, provedeny obklady a omítky stěn. Instalace osvětlení. V jarních měsících bude ještě proveden nátěr omítky.

Šárka Šimonová, referentka

Fotogalerie: Kolárna ZŠ

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 01. 2012