živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zdeněk Šmíd, Hana Franková: Hledání - Suche aneb Vyprávění páté

07. 08. úterý od 14:00

Název souboru: Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary

Soubor byl doporučen z přehlídky Mladá scéna Ústí nad Orlicí

Slovo o souboru

Diva­dlo Dag­mar vzniklo jako ote­vřené spo­le­čen­ství pro­fe­si­o­nál­ních diva­del­ních umělců na pod­zim r. 1993 kolem reži­séra Michala Prze­bindy. Pod hla­vič­kou Diva­dla Dag­mar pra­cuje Stu­dio Diva­dla Dag­mar (slo­žené zejména ze stu­dentů kar­lo­var­ských střed­ních škol) a Dět­ské stu­dio dra­ma­tické výchovy.
Název diva­dla je vzat z repliky Augusta Strin­d­berga z Enquis­tovy Noci tri­bá­dek – z první insce­nace Diva­dla Dag­mar: „…tahle zavši­vená ble­chárna, Diva­dlo Dag­mar je moje jediná naděje…” – a platí to pořád.

Slovo o inscenaci

Všeliká věc má jistý čas, a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli.
Jest čas rození i čas umírání, čas sázení a čas vykopání, což vsazeno bývá;
Čas mordování a čas hojení, čas boření a čas stavění;
Čas pláče a čas smíchu, čas smutku a čas proskakování;
Čas rozmítání kamení a čas shromažďování kamení, čas objímání a čas vzdálení se od objímání;
Čas hledání a čas ztracení, čas chování a čas zavržení;
Čas roztrhování a čas sšívání, čas mlčení a čas mluvení;
Čas milování a čas nenávidění, čas boje a čas pokoje.
Kazatel (3,1-8)

Kontakt: Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary, Jan Hnilička, www.divadlodagmar.cz


Další dnešní představení se budou konat v 16.30 a ve 20.00 hodin!

Podrobné informace

Začátek: úterý 7. 8. 2012 od 14:00 hodin
Místo:Sál Josefa Čapka Hronov
Délka:0.55 hodin
Pořadatel:Kulturní a informační středisko Hronov
nám. Čs. armády 500
Hronov
54931
Telefon: 491 483 314
E-mail: reditel@kulturahronov.cz
Web: www.kulturahronov.cz
Kontaktní osoba: Šárka Čmelíková
Cena:Kč 50

Přiložené soubory ke stažení:

  • Hledani (soubor: _MG_7089.jpg, velikost: 3,71 MB)