živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Veřejné zasedání Zastupitelstva Města Hronova

25. 02. středa od

Program jednání:

1.  Informace z jednání rady města

2.  Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

3.  Finanční záležitosti

4.  Majetkové záležitosti

5.  Různé

6.  Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí
na území města, kterých se problematika projednávání týká, vždy během diskuze
k danému bodu, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva.

Podrobné informace

Začátek: středa 25. 2. 2015
Pořadatel:Město Hronov
nám. Čs. armády 5
Hronov
54931
Telefon: 491 401 151
E-mail: mestohronov@mestohronov.cz

Přiložené soubory ke stažení: