živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

19. 12. středa od 17:00

Program jednání:

 

 1.

Finanční záležitosti
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hronova na roky 2019-2021
- Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2019
- Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2019
- Rozpočtová opatření

 2.

Majetkové záležitosti
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

 3.

Různé
-
Záměr ustanovení osadních výborů
- Volba členů finančního a kontrolního výboru
- Schválení jednacího řádu zastupitelstva

 4.

Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, kterých se problematika projednávání týká, vždy během diskuze k danému bodu, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva.

Petr Koleta, starosta města

Podrobné informace

Začátek: středa 19. 12. 2018 od 17:00 hodin
Místo:Sál Josefa Čapka
Pořadatel:Město Hronov
nám. Čs. armády 5
Hronov
54931
Telefon: 491 401 151
E-mail: mestohronov@mestohronov.cz

Přiložené soubory ke stažení: