živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Teatrální stezka

07. 08. neděle od 14:00
Představení probíhají v bloku představení Teatrální stezka

Název souboru: Regina Břeclav / Na Betlém!    
Soubor byl doporučen z přehlídky Dětská scéna Svitavy 2011


Název souboru: NU JO Plzeň / Jézuskonte marjapano
Soubor byl doporučen z přehlídky Wolkrův Prostějov 2011


Název souboru: Škytafky Aš / Zamordování hraběte Schwarbrechta   
Soubor byl doporučen z přehlídky Mladá scéna Ústí nad Orlicí 2011


Název souboru: Hochy Hýsly / Pražáci na vinařských steskách 
Soubor byl doporučen z přehlídky Divadelní Děčín 2011


Slovo o souboru Regina Břeclav
Regina znamená královna, tahle je však korunována šaškovskou čepicí.
Třicítku má na krku, ale k dospělosti stále daleko a maturitu každý rok před sebou.
Některé už nemůže ničím překvapit, jiní teprve napodobují její šaty.
Ve skutečném divadle ji uvidíte stěží, to spíše v roztodivných podnicích a klubech nejednoznačné pověsti.
Hraje pořád o tomtéž, ale sama zkouší pokaždé znova zjistit o čem.
Dosud neuvedla jediné opravdové Drama, zato s oblibou tahá na jeviště autory, kteří o to nejspíše nikdy nestáli.
Tváří se, že jí jde jedině o Poesii, ráda ji však podvádí s kdejakým Nonsensem.
Je nepolepšitelně naivní, ale jiným prý pomáhá zmoudřet.
Hrát pořádně neumí, je-li v úzkých, snaží se ze všeho vyzpívat.
Několikrát již byla přistižena, když u sebe měla dávku entuziasmu výrazně větší než malou.
Dobře míněné rady, návody, napomenutí, výtky a poukazy na své nedostatky, prohřešky, zlozvyky a četná klopýtnutí sice vyslechne, ovšem vzápětí odbude pokrčením ramen a poněkud zmatenými slovy, ukradenými jistému Básníkovi: ... Lepší role už nedostaneme. NIKDO!

Slovo o hře Na Betlém!
Pořad Na Betlém vznikl účelově pro gymnáziem  každoročně pořádané vánoční Zpívání na schodech. Základem jsou úryvky notoricky známých lidových koled, ze kterých je vystavěn „příběh“ putování skupinky lidí do Betléma u příležitosti oné slavné události. Myslím, že se nám na minimálním prostoru (8 minut) podařilo jednoduchými metodami vytvořit zajímavý vztahový mikrokosmos a nahlédnout toto známé téma zcela netradičně očima dnešních studentů. Nejlépe to asi vyjadřuje názor jedné z divaček z diskuse s porotou – Bylo to šťastné a veselé.Slovo o souboru NU JO Plzeň
Hana Habrychová Koutová, režisérka a zároveň jediná interpretka textů Bohumily Grogerové a Josefa Hiršala, našla klíč, jak předlohu interpretovat. Její verbální a nonverbální projev je vzácně vyrovnaný, pracuje výrazně s předmětem a prostorem - boty, imaginární prostor (hrob). S lehkostí vytváří jednotlivé situace, jsou nejen humorné, ale z hlediska tématu i velice „vážné“ – obutím různých bot si vybíráme a vstupujeme do prostředí, ve kterém žijeme, musíme žít.

Slovo o hřeJézuskonte marjapano
To bylo tak  - jednu napadlo, že by si ráda sama zablbla. Tak vzniklo jedenáctiminutové cosi, a to na základě jednoho z Mechanických textů Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové z roku 1967. Tak tak.Slovo o autorovi (Hochy Hýsly)
Autor hry si vzal za své rčení , kdo se rád směje a baví se a zpívá…, ten nestárne. Proto pro své kamarády na základě úspěšného pořadu (hry) Stínání berana napsal nový kus Pražáci na vinařských steskách. Role byly „šity“ na tělo hercům. Nečekalo se, že „střih, látka i modely“ se budou líbit a proto těší radost a spokojenost souboru s každým dalším vystoupením (zatím 12 repríz). Navíc i upřímné a výborné nasazení zpěváků Paniháje a významného cimbalisty a folkloristy Jury Petrů je součástí jedné velké zábavy a nadšení vystupujících.

Slovo o inscenaci Pražáci na vinařských steskách
Inspirace byla jednoduchá. Normální a běžný život obyčejného člověka na Moravě, který je „dennodenně“ navštěvován různými turisty a baví se komunikací. Pozoruje okolí a vytváří si svůj pohled na starosti a radosti běžného dne. Celý příběh se odehrává ve vinném sklepě a jeho blízkém okolí. Kamarádi a zpěváci se sejdou u vína a do toho přijíždí „cykloturisté“. Autenticky probíhá děj normálního života na Moravské vesnici se všemi jeho jevy , provázené manželskou a partnerskou „láskou“. Představení je satirou nejen na účastníky cyklodění ale i vinařů, proto s a ne z ve slově steskách (je to postesknutí nad projevy obou stran cyklovinařské turistiky).Celé představení provází víno a zpěv, je plné vtipných hlášek , vtipných scének a zcela osobitého stylu.

Druhé dnešní představení se bude konat ve 20.30 hodin!
Zítřejší představení, 8.8. 2011 ve 20.30 hodin!

Podrobné informace

Začátek: neděle 7. 8. 2011 od 14:00 hodin
Místo:Plenér - začátek před Jiráskovým divadlem
Délka:2 hodin
Pořadatel:Kulturní a informační středisko Hronov
nám. Čs. armády 500
Hronov
54931
Telefon: 491 483 314
E-mail: reditel@kulturahronov.cz
Web: www.kulturahronov.cz
Kontaktní osoba: Šárka Čmelíková
Cena:Kč 50

Přiložené soubory ke stažení: