živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Setkání s občany Velkého Dřevíče

13. 11. středa od 17:00

Určeno: občanům Velkého Dřevíče, jejichž nemovitosti mají odpadní vody napojeny do kanalizace města

• Stoka I ulice Na Louce – čp. 198, 199, 200, 185, 201, 22, 232, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235
• Stoka II ulice Na Louce – čp. 192, 238, 236, 244, 245, 246, 247, 257, 258, 259, 260, 209, 237
• Stoka III u hřiště – čp. 12, 13, 93, 85, 113, 206, 150, 142, 109, 92
• Stoka IV u školky – čp. 20
• Stoka V směr Rokytník – čp. 248
• Stoka VI směr Rokytník – čp. 138, 137, 107, 74
• Stoka VII u kovárny – čp. 83, 217, 145, 267, 23, 24
• Stoka VIII Červená ulice – čp. 134, 117, 118, 119, 54, 125, 126, 122, 140, 218, 268, 34, 262, 211, 110
• Stoka IX směr Stárkov – čp. 164, 222, 159
• Stoka X směr Rokytník – čp. 144

Program
Problematika napojení a čištění odpadních vod vypouštěných z nemovitostí do kanalizace města – nové podmínky od 1.1.2014.

Přítomni budou zástupci města, MěÚ Hronov a společnosti VaK Náchod, která od 1.1.2014 přebírá kanalizaci města do své správy.

Organizační pokyny
Odvoz občanů bude zajištěn autobusem ze zastávky ve Velkém Dřevíči – křižovatka směr Rokytník. Využijte, prosím, tuto možnost dopravy, parkování u sokolovny je velmi omezené.
První autobus bude přistaven v 16:30 hod., další v 16:45 hod.

Bc. Hana Nedvědová  v.r., starostka města

Podrobné informace

Začátek: středa 13. 11. 2013 od 17:00 hodin
Místo:Sokolovna Rokytník
Pořadatel:Město Hronov
nám. Čs. armády 5
Hronov
54931
Telefon: 491 401 151
E-mail: mestohronov@mestohronov.cz