živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

02. 05. pondělí od 19:00

Program jednání:

1.

Projednání námitek k zápisu z jednání zastupitelstva dne 13. 4. 2016

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, kterých se problematika projednávání týká, vždy během diskuse k danému bodu, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva.

Bc. Hana Nedvědová v.r., starostka města

 

Podrobné informace

Začátek: pondělí 2. 5. 2016 od 19:00 hodin
Místo:Malý sál Jiráskova divadla
Pořadatel:Město Hronov
nám. Čs. armády 5
Hronov
54931
Telefon: 491 401 151
E-mail: mestohronov@mestohronov.cz

Přiložené soubory ke stažení: