živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

"Hej, člověče Boží"

21. 12. sobota od 19:00
Předlohou k této divadelní hře je „České lidové sousedské divadlo“.

Z historie  je známo, že kořeny tohoto divadelního útvaru sahají až do 13. století (v kronice bylo zaznamenáno, že opat benediktinského kláštera si stěžuje papeži na neposlušné žáky, kteří pořádají v jeho kostele rozpustilé vánoční hry). Přes 17. století, kdy Jezuité otevřeli divadelní budovu v Českém Krumlově a žáci tohoto řádu hráli veškerá představení v češtině, aby jim rozuměl prostý lid, se dostáváme do poloviny 18. století a vzniku „Sousedského divadla“(diváci i herci byli členové rodin nebo sousedé), předvádějícího zpravidla pašijové hry.

Mezi prvky „Sousedského divadla“, které ctíme, patří větší počet účinkujících včetně dětí a zvířectva (vlastně pardon, zvířata nám byla zakázána a z dětí se postupem času stala mládež…), krátké výstupy střídající se s volným veršem, písněmi a koledami, lehká ironie a nadsázka vložená do hry životními zkušenostmi prostého lidu.

 Přijďte se s námi vrátit do dávné historie a prožít biblický příběh, viděný laskavým českým humorem, příběh natolik známý a přitom tolikrát převyprávěný.

Slova jedné z našich postav budiž vám pozvánkou: „ …toť je dítko v kolébce vložené, Ježíš, strůjce Boží lásky zde na Zemi a vaše záchrana v bolesti a utrpení. Vězte, že s každým narozeným dítkem přichází Bůh, a proto radujte se a zpívejte…“.

Podrobné informace

Začátek: sobota 21. 12. 2013 od 19:00 hodin
Místo:Jiráskovo divadlo Hronov
Pořadatel:Kulturní a informační středisko Hronov
nám. Čs. armády 500
Hronov
54931
Telefon: 491 483 314
E-mail: reditel@kulturahronov.cz
Web: www.kulturahronov.cz
Kontaktní osoba: Šárka Čmelíková
Cena:Kč 40