živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Představení projektu

REVITALIZACE CENTRA MĚSTA HRONOVA
Představení projektu dne 3. září 2008 v 16:00 hodin
v Sále Josefa Čapka v Hronově

Program:
1. Zahájení, představení přítomných, seznámení s programem

- Město Hronov, Hana Nedvědová, starostka města

2. Základní informace o programovacím období 2007 – 2013, ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2. 2 – Rozvoj měst
- Centrum evropského projektování, a. s., Hradec Králové, Ing. Klára Dostálová, ředitelka

3. Představení projektu – rozsah, příprava, zpracování
- stavební úpravy náměstí – pan David Chmelař, projektant
- stavební úpravy ostatní – CEP, Ing. Tomáš Trunec, vedoucí úseku investičních projektů

4. Informace investora o přípravě projektu – chronologický časový přehled, výběrová řízení
- MěÚ Hronov, Ing. Jiří Kašík, vedoucí úřadu

5. Finance – celkové náklady, uznatelné náklady, zdroje financování
- MěÚ Hronov, Ing. Ivana Stonjeková, vedoucí finančního odboru

6. Realizace projektu – jednotlivé etapy – rozsah, termíny, kontrolní dny, uzavírky, dopravní omezení
- MěÚ Hronov, Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek
- EFEKT Náchod, pan Jaroslav Hejzlar, TDI
- STRABAG, Ing. Miloš Štěpán, ředitel

7. Informace o stavbě nové pošty
- Česká pošta, a. s., pan Jan Petráček, ředitel odboru stavebních a technologických investic region Východní Čechy

8. Informace o cyklotrase v ulici Knáhlova
- Město Hronov, Mgr. Josef Thér, místostarosta
- Highway Design, Ing. Jiří Nývlt, manažer jakosti a projektant

9. Dotazy občanů – diskusi řídí starostka města Hana Nedvědová

10. Zakončení


Pokud na svém počítači nemáte nainstalován PowerPoint, k prohlížení přiložené prezentace, lze si prohlížeč PowerPoint Viewer zdarma stáhnout na stránkách Microsoftu www.microsoft.com.

Soubory ke stažení:

Fotogalerie: Čapkův sál 3. září 2008

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 08. 2008