živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Revitalizace parku A. Jiráska v Hronově

Projekt bude realizován v rámci přeshraniční spolupráce INERREG V-A, prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti V tomto projektu, s názvem AQUA MINERALIS GLACENSIS, jde o spolupráci 4 měst/projektových partnerů – Náchod, jako vedoucí partner projektu, Hronov,  Kudowa – Zdrój a Duszniki – Zdrój. Jak již název napovídá, jde o projekt zaměřený na naše jedinečné přírodní bohatství – minerální vodu. Vedoucí partner projektu, město Náchod, bude v rámci projektu rekonstruovat objekt Starých lázní, což obnáší rekonstrukci vily Komenský, kde dojde k obnově její věže, zateplení a následné instalaci výstavní expozice historických maleb a obrázků. V rámci realizace projektu dojde k výstavbě nové kolonády s 3 novými prameníky. Celý prostor je pojat funkčně a víceúčelově, případné konání kulturních akcí. Hronov bude ve své části projektu revitalizovat další část parku – půjde o demolici koupaliště a budovy stávajících WC, výstavbu nových WC, rekonstrukci amfiteátru, související zpevněné plochy (cestičky, plocha před amfiteátrem), hlavní promenády navazující na nově upravený vstup do parku zakončený novým prameníkem. Promenáda bude doplněna balneoprvkem, jež využije zbytkovou vodu z prameníku a poslouží k reflexní masáži chodidel či jako malé osvěžení v parných dnech. Park bude zároveň osazen novým mobiliářem a veřejným osvětlením. Kudowa – Zdrój ve své části projektu opraví hráz a schody lázeňského jezírka, které zároveň vyčistí od sedimentů a rostlin. Zároveň zrevitalizuje prameník, nacházející se v parku. Poslední partner, Duszniki – Zdrój, revitalizují Chopinovu alej, kde se nachází množství starých kaštanů, které potřebují ošetření či úplnou výměnu. V aleji se nachází dvě pítka minerální vody, které projdou revitalizací. Zároveň dojde k obnově prameníku u kolonády, kde by měl vzniknout i nový pavilon. V rámci realizace projektu dojde ke slavnostnímu otevření všech revitalizovaných míst, a tvorbě několika propagačních aktivit projektu, jež nalákají turisty k návštěvě našeho regionu – propagační video, turistická brožurka s místem pro sběr razítek a odkazem na odměnu za jejich získání.
Projektový záměr a projektovou žádost o dotaci pro projekt zpracovává externí firma Regional Development Agency, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou.
Termín realizace projektu je nastaven od 4/2016 do 4/2018.
Spolufinancování projektu je v tomto poměru - 85% dotace z ERDF, 5% ze státního rozpočtu (SR) - jen pro české partnery, a 10% spoluúčast města. Celkové výdaje projektu za všechny partnery činí Kč 57 182 450,- (EUR 2 199 325,-), dotace z ERDF je tedy Kč 48 605 081,- (EUR 1 869 426,20).
Celkové výdaje naší části projektu činí Kč 13 581 776,- (EUR 522 376,-), dotace z ERDF 85% - Kč 11 544 509,- (EUR 444 019,60), dotace ze SR 5% Kč 679 088,80 (EUR 26 118,80), podíl města 10% - Kč 1 358 177,60 (EUR 52 237,60).


Fotogalerie: Park A. Jiráska

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 02. 2016