živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Pozvánka na předání staveniště a 3. kontrolní den

Dne 10. 9. 2008 od 9:00 hod. se bude konat 3. kontrolní den stavby „Revitalizace centra města Hronova“ a to v zasedací místnosti Městského úřadu v Hronově. Bude upřesněn postup prací a předány všechny potřebné dokumenty ke stavbě.
V 10:00 hod bude navazovat předání staveniště dodavateli a to před Jiráskovým divadlem za přítomnosti vlastníků dotčených nemovitostí.
S případnými dotazy se obraťte na sl. Kajnarovou, mail: kajnarova@mestohronov.cz, tel. 736 629 647.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 09. 2008