živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí Hronov

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017

V souladu s § 14c písm. e) a § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Okrsek č.

Umístění

Zapisovatel/ka

1

ZŠ Hronov, náměstí - učebna v přízemí Vladimír Hornych

2

ZŠ Hronov, náměstí - malá tělocvična Michaela Kajnarová, DiS.

3

ZŠ Hronov, náměstí - učebna v přízemí Patrik Stonjek

4

Žabokrky - Hasičská zbrojnice Hronov Rita Zítková

5

ZŠ Zbečník - jídelna Miloš Prouza

6

ZŠ Velký Dřevíč - učebna v přízemí Věra Kohlová

7

Rokytník - hasičská zbrojnice Edita Stratílková

8

Malá Čermná - domov důchodců Ing. Jiří Genrt

V Hronově dne 6. srpna 2017

Bc. Hana Nedvědová, v.r., starostka města

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 09. 2017