živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

VENKOVNÍ KOLUMBÁRIUM - momentálně nemáme žádnou skříňku volnou

V příloze naleznete 2 soubory, kde jsou na fotografiích venkovního kolumbária označeny jednotlivé skříňky čísly.

Zeleně označené skříňky jsou volné a zájemce si je může pronajmout.
Červeně označené skříňky jsou již obsazeny.

Cena za pronájem 1 ks skříňky na dobu 10 let je dle ceníku platného k dnešnímu dni ve výši    2 700 Kč.
Dále si nájemce musí zakoupit epitafní desku, a to za cenu 1 976 Kč.
Za uložení 1 ks urny s ostatky zemřelého uhradí nájemce dle ceníku platného k dnešnímu dni 220 Kč. Na základě uhrazeného poplatku nájemce obdrží Povolení k uložení urny pod epitafní desku, které předá příslušné oprávněné osobě, která pro něho uložení provede.

Kontakty na osoby oprávněné k zprostředkování uložení urny s ostatky zemřelého do skříňky venkovního kolumbária:
Jiří Smutný, tel.č. 603 173 075, e-mail: smu@seznam.cz
PPS Oldřich Pich, tel.č. 608 380 656, e-mail: ppshonov@seznam.cz
PÚ Josef Ungrád, tel.č. 725 369 110, e-mail: pu.ungrad.hronov@seznam.cz

Alena Pajtnerová - mobil 739 300 292, e-mail: alena.pajtnerova@mestohronov.cz

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 04. 02. 2022