živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Ceník poplatků za pronájem hrobového místa

schválený Radou města Hronova dne 16.03.2011, usnesením č. 6/2011

Druh hrobového místa   Pronájem
(1 m2/rok)
 Služba (1 m2/rok)
 jednohrob

 6,-

 20,20 Kč

 dvojhrob

 6,-

 20,20 Kč

 hrobka

 6,-

 20,20 Kč

 urnový háj

 6,-

 20,20 Kč

 malá skříňka v kolumbáriu

 6,-

 49,- Kč/ks
 velká skříňka v kolumbáriu

 6,-

 69,- Kč/ks

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 16. 02. 2018