živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Přihlášení k místnímu poplatku ze psa

(dle OZV č. 10/2019 o místním poplatku ze psů)

Formulář slouží pouze k přihlášení nového psa do evidence psů Města Hronova. Pro případné změny či odhlášení psa z evidence psů Města Hronova, prosím, kontaktujte Finanční odbor Městského úřadu Hronov telefonicky na čísle 491 401 166 nebo emailem financni-odbor@mestohronov.cz.

Ve které části má majitel psa trvalý pobyt:

Bydlíte se psem v:

Přihlašujete svého:
Patříte do některé z následujících skupin:

  Osoba starší 65 let
  Nevidomý, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, držitel průkazu ZTP, ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata, osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis, držitel psa, který převzal psa z útulku (po dobu 5 let ode dne převzetí).


Majitel psa

(d.m.rrrr)


A teď pár informací o vašem pejskovi(měsíců)
(cm)
(měsíc)
(rok)
(15 čísel)

*) Takto označené položky je nutné vyplnit.

Na základě vámi zadaných údajů je odhadovaný roční poplatek za vašeho psa:

?

Konkrétní částka vám bude sdělena na základě kontroly zadaných údajů. Zároveň vám bude částka upravena dle konkrétního stáří a délky registrace v daném roce.

Odesláním formuláře prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé.