živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zadláždění části dvora MŠ Velký Dřevíč

Dodavatel: Daneš Středa, zemní práce, Hronov
Hodnota díla: 158 737,-- Kč

Stávající nezpevněná a travnatá plocha byla nahrazena zdemontovanou dlažbou z chodníků na Hronovském náměstí.

Jaroslav Nosál, technik OM

Fotogalerie: Dvůr MŠ Velký Dřevíč

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 09. 2009