živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Veřejné osvětlení v Palackého a Nerudově ulici

Dodavatel: Elpol Police s.r.o., Zahradní 282, 549 54 Police nad Metují
Hodnota díla: Kč 748 069,93,-- vč. DPH
Termín realizace: zahájení ve 3. týdnu v září, dokončení nejpozději do dvou měsíců

V Palackého ulici je v současné době pouze provizorní a zcela nevyhovující veřejné osvětlení. Město Hronov proto připravilo projekt na vybudování zcela nového veřejného osvětlení v Palackého a Nerudově ulici. Po získání příslušných vyjádření správců ostatních sítí a potřebného povolení se konečně dostáváme do fáze výstavby této nutné městské infrastruktury.
Po uskutečnění výběrového řízení na dodavatele stavby byl stanoven termín začátku výstavby. Se stavbou se započne třetí týden v září. Veškeré práce budou probíhat bez uzavírek. Dojde maximálně k omezení dopravy na jednotlivých úsecích, kde bude ohraničen prostor potřebný pro stavbu. To samé platí pro chodce. Veškeré práce se budou provádět ručně s ohledem na městskou zeleň, nebude tedy pokácen ani jeden strom. Práce budou trvat jeden a půl, maximálně dva měsíce.

Dne 7. září 2009 zpracovala Michaela Kajnarová, odbor majetek

Realizace tohoto stavebního záměru trvala od 21. 9. 2009 do 18. 11. 2009. Rekonstrukce veřejného osvětlení navazuje na nové osvětlení ve zbylé části Palackého ulice a také Divadelní, K Milířům a Knáhlově. Při stavbě nedošlo k větším omezením provozu na komunikaci a vše proběhlo dle projektu a stavebního povolení. Došlo také k rozšíření původního záměru o jeden stožár a lampu veřejného osvětlení, a to v Havlíčkově ulici z důvodu absence jedné lampy. Nová lampa se nachází cca 20 m od křižovatky Palackého a Havlíčkovy ulice směrem od zimního stadionu ke zdravotnímu středisku. Celé nově budované veřejné osvětlení prošlo řádnou revizí.

Fotogalerie: VO Palackého, Nerudova

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 09. 2009