živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Rekonstrukce chodníku v Kudrnáčově ulici - část k jídelně

Dodavatel: STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, Oblast Západ, Kladská 1082, 500 03  Hradec Králové
Celková cena díla:  314 693,-- Vč. DPH
Termín realizace: 2. 11. 2009 – 26. 11. 2009

Vzhledem k tomu, že se v roce 2008 uskutečnila rekonstrukce protější části chodníku v Kudrnáčově ulici, rozhodlo se město zrekonstruovat i tuto část. Byl brán ohled na špatný stav samotného chodníku, ale i na jeho špatné odvodnění. Rekonstrukce chodníku probíhala bez potíží, byla provedena včetně podkladních vrstev, osazení nového odvodňovacího žlábku, napojení dešťového svodu a terénních úprav. Chodník navazuje na zrekonstruovaný chodník v Palackého ulici. Stavba byla předána bez vad a nedodělků a bez navýšení celkové ceny za dílo.

Fotogalerie: Chodník Kudrnáčova

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 03. 2010