živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Rekonstrukce chodníkového tělesa a autobusových zastávek v Žabokrkách

V uplynulých měsících nás všechny potrápilo dopravní omezení z důvodu celkové rekonstrukce silnice II/303 v úseku od čp. 107 v Hronově (křižovatka pod kostelem), až po železniční zastávku v Žabokrkách (délka cca 800 m). Investorem stavby, která byla financována z fondů Evropské unie, byla Správa a údržba silnic, a. s. Královéhradeckého kraje (majitelem silnice je kraj).
Město Hronov se k rekonstrukci silnice připojilo s investicí do oprav stávajících povrchů přilehlých chodníků, veřejného osvětlení, zábradlí, a dvou autobusových čekáren. Občané Žabokrk se také dočkali alespoň provizorního chodníku v nejnebezpečnějším úseku v obci – pravotočivé zatáčce za železniční zastávkou v Žabokrkách ve směru na Polici nad Metují.
Opravu povrchu chodníků pro město Hronov prováděla firma Euróvia CS, a.s. Hradec Králové. Práce byly ukončeny předáním díla v dohodnutém termínu dne 15. 7. 2009, a to bez vad a nedodělků.
V souběhu s opravou chodníků vyměnily Technické služby města Hronova podzemní vedení veřejného osvětlení, a to v celé délce opravovaného úseku chodníků. V rámci této výměny bylo v Žabokrkách provedeno také nové nasvětlení dvou přechodů pro chodce.
Věřím, že občané jistě nepřehlédnou dvě nové autobusové čekárny u železniční zastávky v Žabokrkách a nové zábradlí, které je osazeno po levé straně ve směru na Polici nad Metují. Autobusové čekárny i zábradlí zhotovila ve velmi dobré kvalitě firma pana J. Pařízka z Hronova, předání díla proběhlo v dohodnutém termínu, bez vad a nedodělků.
Celková částka, kterou město Hronov vynaložilo ze svého rozpočtu na výše uvedené opravy a úpravy, činí Kč 2 100 000,--. S ohledem na rozsah a náročnost prací nebylo snadné sladit jejich souběh, ale myslím, že se dílo podařilo. Doufám, že nebude poničeno vandaly a bude v nové podobě dlouho sloužit svému účelu a všem ku prospěchu.
Závěrem bych chtěla poděkovat za trpělivost a vstřícnost všem, kteří byli stavbou dotčeni a omezeni.

Šárka Šimonová, referentka odboru majetek

Fotogalerie: Žabokrky

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 08. 2009