živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oprava místní komunikace Žižkova

Oprava místní komunikace Žižkova v k. ú. Hronov

Zhotovitel: firma REPARE Trutnov, s. r. o.
Realizace: červen – srpen 2009
Rozsah prací: výsprava obalenou směsí, výsprava penetračním způsobem PATCHMATIK, zřízení odvodňovacího příkopu, zřízení odvodňovacích svodnic a odkalovací šachty, zatrubení odtoku z odkalovací šachty
Celkové náklady: Kč 229 450,--

Komunikace bude po opravě sloužit pouze jako stezka pro chodce. V její horní části (Na Příčnici) bude umístěn betonový květináč – zábrana vjezdu motorových vozidel. Město přistoupilo k realizaci opravy této místní komunikace proto, aby jí mohli bezpečně využívat hlavně pěší, pro které jsou těžko schůdné schody u sokolovny a schody u jídelny (maminky s kočárky atd.)

Fotogalerie: Oprava Žižkovy ulice

První řada fotografií zobrazuje místní komunikaci před opravou. Druhá řada zachycuje již opravenou komunikaci.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 07. 2009