živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Chodník a lávka ve Velkém Dřevíči

Pro zajištění bezpečnosti přechodu dětí mezi základní a mateřskou školou ve Velkém Dřevíči byl vypracován projekt, který zahrnuje výstavbu chodníku mezi školami, lávku pro pěší přes vodní tok Rokytku, nový přechod pro chodce u základní školy včetně jeho nasvětlení. Stavba bude zahájena druhý týden v září a potrvá cca 2 měsíce. V průběhu stavby dojde k lokálnímu omezení dopravy i chodců, a to vždy jen v tom úseku, kde se bude zrovna pracovat. Realizací stavby dojde k bezpečnějšímu pohybu dětí podél silnice probíhající Velkým Dřevíčem, kde je velký provoz. Doposud musely děti přecházet tuto silnici bez vyznačeného přechodu pro chodce a musely přecházet most, který je určen pro automobilovou dopravu.

Michaela Kajnarová, odbor majetek

Zhotovitel: Zdeněk Dostál - STAFIDO, Police nad Metují
Celkové náklady: Kč 1 070 781,--
Realizace: listopad

Stavba za cca měsíc postoupila značně dopředu, můžete posoudit dle fotografií pod článkem. Chodníky jsou téměř hotové, zbývá osadit asi nejtěžší část stavby a to lávku pro pěší, aby se chodci nemuseli pohybovat na hlavní komunikaci. Stavba bude dokončena cca první týden v listopadu.

Dne 20. 11. 2009 byla stavba chodníku a lávky mezi ZŠ a MŠ ve Velkém Dřevíči dokončena, a to s drobnými vadami a nedodělky, které byly následně odstraněny. Celkově stavba dostála svému účelu, i když dojde ještě k drobným úpravám. Těmito úpravami se zvýší bezpečnost hlavně z pohledu dětí z MŠ a ZŠ. Úpravy proběhnou ihned po rozmrznutí zeminy a týkají se osazení doplňující výplně u zábradlí a dále se doplní na každé straně zábradlí cca další 2 m směrem z lávky. Tímto se zabrání možnosti uklouznutí z mostu nebo propadnutí těch nejmenších dětí mezi konstrukcemi zábradlí.

Fotogalerie: Chodník a lávka Velký Dřevíč

První řada fotografií zachycuje současný, nevyhovující stav. Druhá řad zobrazuje nový stav po rekonstrukci.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 09. 2009