živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Pravidla pro provoz separačního místa

Separační místo v areálu Technických služeb slouží jen pro obyvatele města Hronova. Do areálu lze vjíždět pouze na pokyn pracovníka SM, který rovněž kontroluje oprávnění ukládat zde odpad. Občané s trvalým bydlištěm v Hronově oprávnění prokáží předložením svého občanského průkazu. Pokud nemají zaplacený místní poplatek za komunální odpad, nebude jim uložení odpadu umožněno. Občané, kteří nemají na území města trvalý pobyt, ale vlastní zde nemovitost, se prokáží občanským průkazem a dokladem o zaplacení poplatku za komunální odpad v příslušném kalendářním roce. Odpad určený na SM nelze odevzdat v uzavřených obalech (pytle, krabice apod.). Nevytříděný odpad bude zpoplatněn.

 

Na separačním místě lze ukládat:


-    Vytříděný směsný odpad

-    Velkoobjemový odpad (odpad, který je větších rozměrů) nábytek, židle, sedací soupravy, lyže, kočárky, sáňky, podlahové krytiny, koberce, linolea, plovoucí a vinylové podlahy, matrace, dřevní odpad, a to pouze dveře, zárubně, okenní křídla bez skla a rozebrané okenní rámy, sanita (umyvadla, vany a toaletní mísy). V případě většího množství je nutné se předem domluvit na uložení.

-    Z biologicky rozložitelného odpadu lze odevzdat posečenou trávu, listí, větve a ovoce. Větší množství tohoto odpadu je vhodné odvézt přímo do kompostárny ve Velkém Poříčí, kde jej lze uložit bezplatně na náklady Města Hronova.

-    Výrobky podléhající zpětnému odběru: kompletní vysloužilé elektrospotřebiče - televize, rádia, mrazáky, lednice, pračky, sušičky, sporáky, bojlery, varné konvice, žehličky, vrtačky, elektrické sekačky, topinkovače, mikrovlnné trouby, vysavače, DVD přehrávače, počítače, klávesnice, tiskárny, mobilní telefony, reproduktory apod.

-    Železo, barevné kovy a přenosné baterie a akumulátory (monočlánky), světelné zdroje (svítidel pro zářivky, lineární, kompaktní a vysokotlaké výbojové zářivky).
 

Na separačním místě lze ukládat za úplatu:


-    Nevytříděný směsný komunální odpad (složka komunálního odpadu s příměsí recyklovatelného odpadu): 4 Kč/kg

-    Suť (směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků bez příměsi papíru, dřeva, kovů, bioodpadu apod.): 2 Kč/kg

-    Ostatní stavební odpad (stavební materiály na bázi sádry, zbytky dřeva, odpad stavební odpad s příměsí zeminy apod.): 4 Kč/kg 

Na separačním místě nelze ukládat:


-    Autosoučástky, autobaterie a jiný nebezpečný odpad (oleje, maziva, ropné produkty, barvy, lepidla, ředidla, kartuše, pryskyřice, rozpouštědla, čistící prostředky, kyseliny, odmašťovací přípravky, pesticidy, jakož i obaly a odpady znečištěné těmito látkami). K tomuto slouží mobilní sběr a svoz nebezpečného odpadu pořádaný dvakrát ročně.

-    Zeminu; tu lze odvézt přímo do kompostárny ve Velkém Poříčí

-    Nepoužitá léčiva; ta lze odevzdat v lékárnách

-    Nebezpečné složky stavebního odpadu jako je azbest nebo eternit; tyto lze odevzdat pouze na skládky

-    Pneumatiky; ty lze je bezplatně odevzdat ve sběrně TSR Hronov, čp. 187 (místo zpětného odběru u vlakového nádraží)     Schváleno Radou města Hronova dne 15. března 2023.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 20. 03. 2023