živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Podzimní sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

ilustrační foto: Podzimní sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Podzimní sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a sběr a svoz objemného komunálního odpadu bude v Hronově proveden na níže uvedených stanovištích v těchto termínech:
(tento svoz není určen pro podnikatelské subjekty)


úterý - 24.10. 2023      

 Zastávka č.

 Místo, kde bude odpad přijímán 

 Čas 

 1  Zbečník, Dolská ulice "Na Rovince"   15:00 - 15:10 
 2  Zbečník autobusová zastávka "U dvou lip"  15:15 - 15:25
 3  Zbečník, restaurace "Pod Chlomkem"   15:30 - 15:40 
 4  Zbečník - Padolí, odbočka na Haldu   15:50 - 16:00 
 5  Velký Dřevíč před pilou  16:15 - 16:25
 6  Velký Dřevíč hospoda "Sparta"  16:30 - 16:40 
 7  Rokytník u Lofů   16:55 - 17:05 
 8  Rokytník - u hasičské zbrojnice   17:10 - 17:20
 9  Rokytník odbočka Na Draha   17:30 - 17:40
 10  Velký Dřevíč, Na Louce   17:50 - 18:00
 11 Žabokrky, panely naproti vjezdu do bývalé Slévárny   18:05 - 18:15 


středa  - 25.10. 2023

 

 Zastávka č.

 Místo, kde bude odpad přijímán 

 Čas 

 1  Hronov u zimního stadionu   15:00 - 15:30
 2  Hronov, sídliště u bývalé kotelny  15:35 - 16:05 
 3  Hronov, Dvorská ulice, parkoviště  16:10 - 16:40 
 4  Hronov, Příčnice u samoobsluhy  16:45 - 17:15 
 5  Malá Čermná u domova důchodců "Nálada"  17:40 - 17:55 

 

Jednotlivými zastávkami budou projíždět 2 svozové vozy. Jeden bude přebírat nebezpečný odpad a druhý objemný odpad.

OPĚT NEBUDOU NA STANOVIŠTÍCH CELODENNĚ STÁT KONTEJNERY pro odkládání objemného odpadu !!!

 

Jeden z vozů bude sbírat objemný odpad a druhý vůz níže uvedené druhy nebezpečného odpadu:

Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti. Zároveň proběhne sběr starých vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček, PC apod.

Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu vozidel a odpady odevzdávali přímo obsluze vozů a nenechávali je bez dozoru na stanovišti! Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií. Elektrospotřebiče odevzdávejte pouze kompletní.

POZOR!!!

Do objemného ani do nebezpečného odpadu NELZE odkládat pneumatiky. Tyto lze odložit POUZE na sběrném místě města Hronova, případně na místech zpětného odběru (na prodejnách a servisech).

Případné dotazy zodpoví na MěÚ Hronov, Iva Turková tel. 491 401 154, 739 300 292 nebo Šárka Poskočilová ze společnosti Marius Pedersen, a.s., tel. č. 734 238 355.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 18. 08. 2023