živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Od 1.8.2020 budou moci občané města Hronova za poplatek na separačním místě také odložit:

1) směsný komunální odpad                                                                            2,00 Kč/kg
2) směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků           0,80 Kč/kg
3) pneumatiky z osobních automobilů                                                          30,00 Kč/ks                                

Schváleno usnesením Rady města Hronova č.12/2020 dne 10.6.2020.

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 29. 06. 2020