živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Jarní sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

ilustrační foto: Jarní sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Jarní sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude v Hronově proveden na níže uvedených stanovištích v těchto termínech:
(není určen pro podnikatelské subjekty)


pondělí - 17. 4. 2023      

 Zastávka č.

 Místo, kde bude odpad přijímán 

 Čas 

 1  Zbečník, Dolská ulice "Na Rovince"   15:00 - 15:10 
 2  Zbečník autobusová zastávka "U dvou lip"  15:15 - 15:25
 3  Zbečník, restaurace "Pod Chlomkem"   15:30 - 15:40 
 4  Zbečník - Padolí, odbočka na Haldu   15:50 - 16:00 
 5  Velký Dřevíč před pilou  16:15 - 16:25
 6  Velký Dřevíč hospoda "Sparta"  16:30 - 16:40 
 7  Rokytník u Lofů   16:55 - 17:05 
 8  Rokytník - u hasičské zbrojnice   17:10 - 17:20
 9  Rokytník odbočka Na Draha   17:30 - 17:40
 10  Velký Dřevíč, Na Louce   17:50 - 18:00
 11 Žabokrky, panely naproti vjezdu do bývalé Slévárny   18:05 - 18:15 


úterý  - 18. 4. 2023

 

 Zastávka č.

 Místo, kde bude odpad přijímán 

 Čas 

 1  Hronov u zimního stadionu   15:00 - 15:30
 2  Hronov, sídliště u bývalé kotelny  15:35 - 16:05 
 3  Hronov, Dvorská ulice, parkoviště  16:10 - 16:40 
 4  Hronov, Příčnice u samoobsluhy  16:45 - 17:15 
 5  Malá Čermná u domova důchodců "Nálada"  17:40 - 17:55 

Sbírat se budou tyto druhy odpadu:
oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy,  baterie  a  akumulátory,  zářivky  a  ostatní  odpad s obsahem rtuti. Zároveň proběhne sběr starých  vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček, PC apod. Elektrospotřebiče odevzdávejte kompletní!
POZOR:  do nebezpečného odpadu NELZE ODKLÁDAT pneumatiky! Tyto lze bezplatně odložit na místech zpětného odběru, např. ve výkupně sběrných surovin TSR Czech Republik, s.r.o. u vlakového nádraží v Hronově čp. 187, případně na prodejnách a servisech označených místem zpětného odběru pneumatik.
Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady odevzdávali přímo obsluze vozidla a nenechávali je bez dozoru na stanovišti. Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 28. 02. 2023