živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Odbor majetek

Odbor se skládá z následujících oddělení:

Správa budov

 • zabezpečuje evidenci, údržbu a opravy všech objektů v majetku města (bytové a nebytové domy, školy, školky)
 • pronájem budov a bytů
 • evidenci a údržbu kulturních památek

Místní hospodářství

 • povoluje zvláštní užívání místních komunikací (překopy, protlaky, uzavírky, sjezdy, zábory, reklamy)

Pozemky

 • vede evidenci pozemků
 • zajišťuje nákup, prodej a pronájem pozemků

Správa hřbitovů

 • správu pohřebiště a kolumbária v Hronově, Rokytníku a evangelický hřbitov v Hronově 
 • zajišťuje údržbu a opravy hrobových zařízení v majetku města
 • zajišťuje komplexní údržbu a opravy objektů ve správě hřbitova
 • plní další povinnosti vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

Zajišťuje pro občany:

oddělení správy budov

 • zabezpečuje evidenci, údržbu, opravy všech objektů v majetku města (bytové a nebytové domy, školy, školky)
 • pronájem budov a bytů
 • evidenci a údržbu kulturních památek

oddělení místního hospodářství

 • povoluje zvláštní užívání místních komunikací (překopy, protlaky, uzavírky, sjezdy, zábory, reklamy) - formulář k dispozici na odboru 

oddělení pozemky

 • vede evidenci pozemků
 • vyřizuje žádosti o  nákupu, prodeji a pronájmu pozemků - formulář k dispozici na odboru
 • výpisy z katastru nemovitostí - CZECHPOINT

Soubory ke stažení:


Pracovníci odboru

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Lenka Vítová vedoucí odboru 491 401 153; 736 629 651 vitova@mestohronov.cz
Ing. Vladimír Jerman pozemky a zvl. užívání MK 491 401 162 vladimir.jerman@mestohronov.cz
Ing. Bronislava Havelková referentka pozemků a zvl. užívání MK 491 401 162; 733 722 556 havelkova@mestohronov.cz
Ivana Nývltová pronájem bytů a nebytových prostor 491 401 168; 736 629 650 byty@mestohronov.cz
Michal Prokop technik 491 401 163; 733 792 669 technik@mestohronov.cz
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 09. 2007