živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zveřejnění Usnesení zastupitelstva města Hronov č. 21/3/55/1 dle znění § 13 odst. 2 zákona 22/2004 Sb.

Zveřejnění Usnesení zastupitelstva města Hronova č. 21/3/55/1 (dle znění § 13 odst. 2 zákona 22/2004 Sb.)


Zastupitelstvo města vyhlašuje:
21/3/55/1 – podle § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve spojení s § 8 odst. 1 písm. b), §13 odst. 1  písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů místní referendum o otázkách:
1. Souhlasíte s výstavbou nového městského úřadu v budově přístavby Jiráskova divadla?
2. Souhlasíte s prodejem domu U zeleného stromu, č. p. 4, náměstí Československé armády v Hronově?
3. Souhlasíte s prodejem objektu radnice, č. p. 5. náměstí Československé armády v Hronově?
Místní referendum se bude konat ve dnech
5. – 6. 10. 2018, v době konání voleb do zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 29. 06. 2018