živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Otevření mateřské školy

Dne 1. 10. 2010 byla po rozsáhlých opravách otevřena MŠ Velox v Havlíčkově ulici. Opravy probíhaly i na budově Sluníčka. Město Hronov získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí na zateplení budov, v tuto chvíli jsou na obou mateřských školách v Havlíčkově ulici vyměněna okna a dveře, v současné době se opravuje střecha na MŠ Velox, opravu čeká i střecha na budově Sluníčka. Po dokončení zateplení budov v příštím roce budou mít obě školky zcela „nový kabát“.
V rámci dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007 - 2013 Mateřská škola bez hranic – spolupráce mateřské školy v Hronově a mateřské školy v Kudowě Zdroj PL.3.22/3.1.00/09.01538 prošla celkovou rekonstrukcí obě dvě sociální zařízení v budově Veloxu. V rámci těchto stavebních úprav byly kompletně vyměněny zařizovací předměty, obklady a dlažby, rekonstruovaly se rozvody vody a elektriky. Po odstranění původních zařizovacích předmětů a části splaškové kanalizace, bylo bohužel zjištěno, že je kanalizace v havarijním stavu. Město Hronov tedy muselo přistoupit ke kompletní výměně celé trasy splaškové kanalizace až k hlavnímu řádu. Samotná výměna kanalizace nebyl až takový časový problém, ale nejvíce času zabraly následné opravy podlah a místností v trase opravované kanalizace, které byly samozřejmě dotčeny stavbou. Nicméně výměna kanalizace a rekonstrukce sociálního zařízení byly dokončeny v předem určeném termínu a provoz školky se pozdržel o jeden měsíc. Po tuto dobu byly pro děti zajištěny náhradní prostory.
V rámci projektu Mateřská škola bez hranic byly opraveny herní prvky na zahradě mateřské školy, podlahové krytiny ve třídách a všechny tři třídy a šatny byly vybaveny novým nábytkem. Nyní jen zbývá, aby se zde nejen při společných akcích s mateřskou školou v Kudowě Zdroj, děti dobře cítily. První společnou akcí bude 26. října tradiční české posvícení.

Michaela Kajnarová, referentka OM

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 10. 2010