živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Mateřská škola bez hranic

K poslednímu červnu tohoto roku byl zakončen projekt „Mateřská škola bez hranic – Spolupráce mateřské školy v Hronově a mateřské školy v Kudowě Zdroj PL.3.22/3.1.00/09.01538“.
Realizace projektu byla započata na jaře 2010. V rámci investiční části projektu proběhla ve vnitřních prostorech mateřské školy č.p. 520 Velox rekonstrukce týkající se především sociálních zařízení, podlah a podlahových krytin ve třídách. Sociální zařízení a podlahy pak doplnil nový nábytek. Díky projektu vznikla i tři nová dětská hřiště v areálu zahrady. Na rok 2010 byla také plánována stavba dopravního hřiště. Ta se ovšem odložila z důvodu stavebních prací na budově školky v rámci získání dalšího dotačního projektu pod názvem „Zateplení budov ve správě města Hronova“, na červen 2011. V dnešních dnech je již vše hotové a připravené na návrat dětí po letních dovolených.
O prvních společných akcích s polskými kamarády jsem se již v tomto měsíčníku zmiňovala. V prvé řadě se jednalo o slavnostní otevření školky, které proběhlo 1. října loňského roku. Druhou akcí bylo Posvícení v mateřské škole, které proběhlo 26. října a 16. prosince pak Vánoce v české gastronomii. Od té doby proběhly další 4 společné vzdělávací akce. Dne 27. ledna letošního roku děti navštívily Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem. Zde jim byla za přítomnosti profesionálního lektora a polského překladatele umožněna návštěva nejzajímavějších koutů zahrady. Po společném obědě v místní restauraci „U Lemura“ odjeli všichni spokojení domů. Další akce, která probíhala v mateřské škole v Hronově, byl hudební seminář. Ten se uskutečnil 2. března a u polských pedagogů si vysloužil upřímný obdiv. Během setkání byl nastíněn projekt týkající se hudební výchovy během školního roku. Dosavadní práci pak mohli všichni zhodnotit během vystoupení dětského pěveckého sboru Hronováček. O Velikonocích pak proběhla další společná akce – Velikonoce v mateřské škole. Během dne děti společně tančily a hrály různé pohybové hry. Jako občerstvení pro ně byly připraveny tradiční české velikonoční pokrmy, jako jsou mazance či beránci. Po dobrém jídle si společně vyrobily velikonočního zajíčka nebo kuřátko, které si odnesly domů na památku jako symbol Velikonoc. Poslední společnou akcí, která se v rámci projektu uskutečnila,  bylo setkání s názvem Hrajeme divadlo pro kamarádky z polské školky. Proběhla 9. června a české děti hrály kamarádům pohádku Boudo – budko. Pro úspěch, který pohádka sklidila, si ji polské děti zahrály také. Po společném vstoupení dostaly děti k dispozici maňásky a hrály si dle vlastní fantazie. Aby nebylo divadla až příliš, došlo i na ruční práce, kdy si děti vyrobily zvířátka z papíru.
V rámci projektu také úspěšně probíhaly hospitace pedagogů. Během společných akcí učitelky vzájemně konzultovaly odlišnosti výuky a získávaly nové poznatky a zkušenosti.
Ukončením realizace tohoto projektu ale přeshraniční spolupráce s mateřskou školou v Kudowě Zdroj nekončí. Vedení obou školek se již před koncem projektu dohodlo na akcích pro školní rok 2011/2012. 

Tereza Reimannová – odbor tajemníka

 

Fotogalerie: Mateřská škola Hronov

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 07. 2011