živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Nařízení č. 1/2008, kterým se zrušuje nařízení obce č. 2/2001 o použití nižšího koeficientu daně z nemovitostí


Rada města Hronov se na svém zasedání dne 30.06.2008, Usnesení č. 13/2008,  usnesla vydat na základě § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, toto nařízení:

Čl. 1

Zrušuje se nařízení obce č. 2/2001 o použití nižšího koeficientu daně z nemovitostí.


Čl. 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2009.


             Mgr. Josef Thér v.r.                                                             Hana Nedvědová v.r.
               místostarosta                                                                       starostka

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 07. 2008