živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

4/2019 - Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 24. 4. 2019 usnesením č. 4/2019 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pozemky
U stavebních pozemků v části města Hronov: Studénka, Studýnka, Zálesí, Zbečník, Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1, u stavebních pozemků v ostatních částech města je zákonem stanovený koeficient ve výši 1,6.

Čl. 2
Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky

U zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a ostatních zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. f) zákona o dani z nemovitých věcí se v části města Hronov: Studénka, Studýnka, Zálesí, Zbečník, Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 1, v ostatních částech města je zákonem stanovený koeficient ve výši 1,6.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2008, o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 18. 6. 2008.


Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.Petr Koleta, starosta

Mgr. Věra Bartošová, místostarostkaTento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 05. 2019