živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Městská knihovna Egona Hostovského

Městská knihovna Egona Hostovského
Komenského nám. 8
549 31  Hronov

vedoucí knihovny - Marek Dvorský 
e-mail - info@knihovnahronov.cz
telefon - 491 483 480
web - https://knihovnahronov.cz/
Facebook

Městská knihovna Egona Hostovského je knihovnou základní (veřejnou) ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu knihovnické a informační služby, vymezené v § 2, 4 a 14 Knihovního zákona.
Prioritní službou knihovny je absenční a prezenční půjčování knih, periodik a dalších informatik. Další služby: meziknihovní výpůjční služba, přístup do sítě internetu, kopírování dokumentů, bibliografické a faktografické služby. Nedílnou složkou knihovnické práce je příprava a pořádání vzdělávacích cyklů pro předškolní děti, žáky a studenty místního školství. Pro širokou veřejnost jsou zajišťovány přednášky, besedy, odborné kurzy, burzy knih, výstavy. Od roku 1996 se datuje spolupráce s městskou knihovnou v Kudowě Zdroji (Polsko). Na základě společného Projektu U nás – spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj, byly obě knihovny v roce 2009 rekonstruovány a nově vybaveny z prostředků Evropské unie.


Pracovníci odboru

Jméno Funkce Telefon E-mail
Marek Dvorský vedoucí odboru 733 687 652 dvorsky@knihovnahronov.cz
Jana Polejová knihovnice 491 483 480 polejova@knihovnahronov.cz
Ludmila Smolová balička knih, pomocné práce v knihovně, úklid 491 483 480 smolova@knihovnahronov.cz
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 08. 2007