živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Finanční odbor

Zajišťuje:

 • financování všech činností města
 • pokladní agendu města
 • platební a zúčtovací styk
 • zpracování mezd pro všechny pracovníky města
 • personalistiku
 • zabezpečuje plnění povinností města vyplývající ze školského zákona
 • zpracování inventarizace
 • správu místních a správních poplatků (za psy, výherní hrací přístroje, tombolu, za užívání veřejného prostranství, za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity)
 • vybírání poplatků za pronájmy pozemků
 • povolení provozu výherních hracích přístrojů
 • vedení účetnictví města, sestavuje účetní výkazy
 • ekonomické rozbory a výkazy o plnění rozpočtu pro potřeby MěÚ, rady a zastupitelstva města
 • sestavení a předložení závěrečného účtu města

Zajišťuje pro občany:

 • přijímání veškerých plateb v hotovosti i bezhotovostně
 • provádí přihlášení, evidenci a výběr poplatků ze psů - formulář k dispozici na odboru
 • povoluje provoz výherních hracích přístrojů - žádost předkládá sám žadatel
 • povoluje tomboly - formulář k dispozici na odboru
 • správu místních a správních poplatků za užívání veřejného prostranství, za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity - informace a žádosti na odboru


Soubory ke stažení:


Pracovníci odboru

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Marie Jungwirth Machová vedoucí odboru 491 401 166; 733 687 756 financni-odbor@mestohronov.cz
Dana Jermanová účetní 491 401 166; 733 687 756 jermanova@mestohronov.cz
Lucie Hornychová mzdová účetní 491 401 160; 736 629 646 hornychova@mestohronov.cz
Dagmar Vítová účetní - fakturantka 494 940 091 fakturace@mestohronov.cz
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 09. 2007