živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Hronova podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějíších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu, jsou okrsky:

 

Volební okrsek číslo

Popis území volebního okrsku

Volební místnost

1

Hronov – nám. Čs. armády, Komenského náměstí, ulice Jiráskova, Husova, Palackého, Jungmannova, Tylova, Jiřího z Poděbrad, T. G. Masaryka, Mikoláše Alše, Pod Kleprlíkovou horou, Na Drahách, Vyšehrad, Divadelní, Regnerova, K Milířům, Knáhlova

Učebna -přízemí
ZŠ Hronov
nám. Čs. armády 15

2

Hronov – ulice Hostovského, Smetanova, Na Chocholouši, Riegrova, Havlíčkova,
Čs. bratří, Nádražní, Port-Artur, Štefánikova, Studénka

Malá tělocvična v ZŠ Hronov,
nám. Čs. armády 15 (vchod z Čapkovy ul.)

3

Hronov - ulice Kudrnáčova, Čapkova, Vrchlického, Libušina, Bezručova, Seifertova, 17. listopadu, Úvoz, S. K. Neumanna, Šrámkova, Tyršova, K. Světlé, Vaverkova, E. Krásnohorské, Kostelecká, Mánesova, Dvorská, Šedivá Hora, Nerudova, B. Němcové, Máchova, Žižkova, Wolkerova, Klicperova, Erbenova, Freiwaldovo nám., Zálesí

Učebna - přízemí
ZŠ Hronov
nám. Čs. armády 15

4

Žabokrky

Hasičská zbrojnice Hronov
nám. Čs. armády 120

5

Zbečník

Jídelna ZŠ Zbečník
čp. 210

6

Velký Dřevíč

Učebna přízemí
ZŠ Velký Dřevíč
čp.82

7

Rokytník

Hasičská zbrojnice Rokytník
čp. 9

8

Malá Čermná

Domov důchodců
Malá Čermná
čp. 42

3.    Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

4.   Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

5.    Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Petr Koleta, starosta v. r.,

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 05. 2019