živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Elektronická podatelna

Na základě nařízení vlády č. 304/2001 zřídilo město Hronov elektronickou podatelnu pro příjem podání učiněných v elektronické podobě. Tato podání úřad vyřizuje stejnými postupy jako podání neelektronická.

Elektronická podání mohou být zasílána:

  • v textovém formátu tvořené příponou .rtf; soubory vytvořené balíkem programů Microsoft Office s příponou .doc(x), .xls(x); jako prostý text s příponou .txt nebo s příponou .pdf/a.
  • obrazovém a zvukovém formátu tvořené příponou .jpeg, .png, .tif, .mp2, .mp3, .wav. Při nedodržení těchto formátů nebude elektronická podatelna schopna tato podání zpracovat.

E-mailové zprávy o velikosti větší než 8MB budou automaticky odmítnuty.

Elektronická podání lze také předat na nosičích dat (USB Flash disk) na podatelně Městského úřadu v Hronově, nám. Čs. armády 5.

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracována.

podatelna@mestohronov.cz

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 08. 2007