živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Hronov má důvod k radosti

Město Hronov má od pondělí 30. června dobrý důvod k radosti. Uspělo se svým projektem „Revitalizace centra města Hronova“ a získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2. 2 – Rozvoj měst. Celkové způsobilé výdaje na projekt činí Kč 65 116 465,86, výše dotace činí 92,5 %, tj.  Kč 60 232 730,86!!!

Základem projektu Revitalizace centra města Hronova je investiční záměr stavebních úprav hronovského náměstí, který zpracovali v roce 2004 David Chmelař, Ing. Arch. Milan Vít a Ing. Arch. Marie Procházková. Úpravy byly postupně doplněny o opravy chodníků v ulici Jiráskově (z náměstí k rodnému domku Aloise Jiráska), přeložení schodiště Jiráskova divadla a nový informační systém. K částečným úpravám dojde i na autobusovém nádraží (rozšíření zálivů pro stání autobusů, které dnes mají stanoviště na náměstí).

Celkově se o finanční prostředky na rozvoj měst v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji ucházelo 78 žadatelů. Město Hronov se v silné konkurenci umístilo na krásném šestém místě a může tak zahájit tolik potřebnou rekonstrukci hronovského náměstí. Na přípravě projektu a podání samotné žádosti spolupracovalo město Hronov s Centrem evropského projektování, a. s. Hradec Králové.

Realizace projektu je rozdělena do 3 etap, se zahájením stavebních prací se počítá v září letošního roku. Ve výběrovém řízení na dodavatele zvítězila firma STRABAG, a. s. Hradec Králové. Zakázku na výkon technického dozoru investora přidělila rada města firmě Vladimír Brandejs – EFEKT z Náchoda.

Získáním dotace zúročilo město Hronov několik roků trvající přípravy na tuto velkou investiční akci. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem o tento velký úspěch zasloužili.

Pro lepší orientaci v číslech:

Celkové způsobilé výdaje činí Kč 65 116 465,86 = náklady, které nám byly uznány jako oprávněné (nepatří do nich například vybudování nových zálivů na autobusovém nádraží, část informačního systému)

Dotace Regionální rady činí celkem Kč 60 232 730,86, z toho je

  • Kč 55 348 995,92 dotace z EU = 85 %
  • Kč   4 883 734,94 dotace kraje = 7,5 %


Hana Nedvědová, starostka města

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 08. 2008