živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov

Projekt „Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011519

Projekt "Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov" řeší stavební úpravy stávajícího objektu včetně navržené přístavby a nástavby (rozšíření prostor hasičské stanice). Výsledkem projektu je zajištění připravenosti a zlepšení podmínek během řízení rizik a katastrof pro JPO III Hronov.

Projekt řeší komplexní rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice, které je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Vlivem klimatických změn je ovlivněna funkčnost objektu pro svůj účel (zázemí SDH Hronov a ochrana proti rizikům z mimořádných události na území města Hronova v ORP Náchod). Navržená komplexní rekonstrukce, přístavba a nástavba stávajícího objektu HZS Hronov je nezbytná pro další budoucí působení JPO III v Hronově.

Hlavním cílem projektu je zajištění připravenosti a zlepšení podmínek během řízení rizik a katastrof. Tohoto cíle chceme dosáhnout stavebními úpravami a v projektu navrženou nástavbou a přístavbou současné požární zbrojnice v Hronově.
Projekt je zaměřen na posílení zázemí základní složky integrovaného záchranného systému. Výsledkem projektu bude zvýšení odolnosti požární zbrojnice v Hronově vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd jednotky k události.

Dalším důležitým cílem projektu je rychlejší koordinace odezvy JPO III Hronov na potřeby obyvatelstva v případech nouze.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 01. 2020