živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Společné řízení rizik - Hronov a Kudowa Zdrój


Cílem projektu je zvýšit akceschopnost výjezdových jednotek sborů dobrovolných hasičů obou partnerů tak, aby bylo možné řešit krizové a rizikové situace s co možná nejvyšší profesionalitou, v co nejkratším možném čase, aby mohla být zajištěna ochrana zdraví a majetku obyvatelstva společného regionu, v co možná nejvyšší míře.
Hlavní aktivitou projektu bude realizace série školení na různá témata týkající se legislativních předpisů, norem či pravidel, která zefektivní společný zásah. Ke zvýšení efektivity koordinace společných zásahů napomohou i jazykové kurzy, které umocní schopnost rychle se dorozumět a vzájemně pochopit vše nezbytné pro efektivní a bezchybné provedení zásahů. Zakoupená technika v podobě velkokapacitní cisterny na vodu (9 000 litrů) a středního zásahového vozidla s vybavením pro speciální zásahy v podobě úniku chemických látek případně lokalizaci úniků plynů, napomohou dobrovolným hasičům snáz vyřešit krizové situace. Nakoupené vybavení a moderní technologie doplňuje celý koncept projektu postavený na zvýšení akceschopnosti hasičských sborů v našem společném regionu.

Celková hodnota projektu: 701 274,92 Euro
Hodnota spolufinancování z EFRR: 596 083,67 Euro


Fotogalerie: cisterna


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 01. 2021