živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Sociální bydlení Hronov - Papírna

Projekt je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.
Reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008878

Cílem projektu je zajistit nájemní sociální bydlení a jeho základní vybavení pro potřebné osoby, zajistit důstojné podmínky pro bydlení a rovněž snížit pravděpodobnost pádu do chudoby. Zároveň pak zajištění přístupného a dlouhodobě udržitelného standardního a prostorově nesegregovaného bydlení, které bude dostupné každému za rovných podmínek. Město Hronov v současné době nedisponuje sociálními byty a s umisťováním osob v bytové nouzi musí spolupracovat s organizacemi z Náchoda, Hradce Králové a Broumova.

Výsledkem projektu bude zvýšení kvality bydlení osob v bytové nouzi a jejich začlenění vedoucí k sociální inkluzi. Mezi městem Hronov a osobami v bytové nouzi budou uzavírány nájemní smlouvy o sociálním bydlení.

Nájemní smlouva bude uzavřena s osobami z cílové skupiny na dobu určitou, tedy na jeden, popřípadě na dva kalendářní roky s možností jejího prodloužení podle konkrétní životní situace nájemce.

Úpravy stávajícího objektu budou spočívat ve změnách vnitřního uspořádání dispozic a v částečné vestavbě nových obytných místností v půdním prostoru. Vznikne 10 nových sociálních bytů pro 22 osob. Stávající dům má 2 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V suterénu bude místnost pro umístění kol a kočárků a vznikne zde také nová technická místnost. Zbylý sklepní prostor bude využit pro vybudování sklepních místností, které budou zřízeny pro každou bytovou jednotku, tj. 10 sklepních místností.

Dodavatel stavebních prací:               Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Technický dozor investora:                  Michal Novák, Mezilesí
Projektant:                                              Ing. Vojtěch Kučera, green4plan; Ing. Tomáš Notek, Machov
Termín realizace stavebních prací:    23.11.2020 – 10.12.2021
Cena stavebních prací:                       19 998 879,76 Kč bez DP (23 270 307,20 Kč s DPH)
Finanční prostředky z EU a státního rozpočtu:    13 146 459,30 Kč vč. DPH


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 12. 2020