živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Rozvoj pečovatelské služby Hronov

Projekt „Rozvoj pečovatelské služby Hronov“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011503

Předmětem projektu je rozšíření poskytování pečovatelské služby na území města Hronova (pořízení nového osobního automobilu pro zajištění a rozšíření sociálních služeb - pečovatelské služby).
Na území města Hronova chybí zajištění dostatečné sociální péče - je třeba rozšířit poskytování pečovatelské služby přímo u lidí doma, aby tyto osoby nemuseli odcházet do pobytových zařízení (např. domovy seniorů, léčebny dlouhodobě nemocných, pečovatelské domy, atd.).
Obyvatelé města Hronova, spádových obcí, kde je služby poskytována (Velké Poříčí), budou moci i nadále setrvat ve svém přirozeném prostředí domova, což mnohým výrazně zvýší kvalitu života, pomůže pečujícím rodinám a nepřímo také odlehčí kapacitám pobytových zařízení v regionu.

Cílem projektu je rozšíření poskytování pečovatelské služby na území města Hronova (pořízení 1 nového osobního automobilu pro zajištění pečovatelské služby) a zvýšit tím její kvalitu a dostupnost tak, aby i nesoběstační obyvatelé tohoto regionu mohli s naší podporou setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí domova a nemuseli odcházet do pobytových zařízení.

Realizací projektu dojde k rozšíření vozového parku pro Pečovatelskou službu v Hronově (stávající počet vozidel jsou 3 ks). Předpokládá se rovněž rozšíření počtu pracovníků (pečovatelek) poskytujících pečovatelské služby.

Cílem projektu je dlouhodobě a kvalitně poskytovat pečovatelskou službu pro cílovou skupinu. Mít dostatečné kapacity vozového parku, terénních pracovníků a zvýšit tak kapacitu služeb v řešeném území. Zvýšit tak časovou kapacitu pro cílovou skupinu dle jejich aktuálních potřeb, a to ne na úkor jiných osob (pro které by kapacita již nebyla dostatečně zajištěna).


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 01. 2020