živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Rekonstrukce a modernizace chodníku v ul. Smetanova v Hronově

Projekt je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013555

Cílem projektu je zajištění bezpečnosti chodců v ulici Smetanova podél silnice III/3034, kde je situován stávající chodník pro pěší. Předmětný chodník se nachází na pěší trase, která spojuje místní oblast s centrem města. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečného pohybu chodců včetně přizpůsobení chodníku pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

V rámci rekonstrukce dojde k vybourání stávající konstrukce chodníku, úpravě aktivní zóny, osazení obrubní dle zásad pro bezbariérové užívání a vybudování nové konstrukce chodníku v šíři 2,00 m. Opraveny budou také sjezdy k sousedním panelovým domům.

Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečného pohybu chodců včetně přizpůsobení chodníku pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace podél frekventované silnice III. třídy III/3034.

Chodník je ukončen zdánlivě nelogicky, je to z důvodu, že zbylá část chodníku bude opravena v rámci projektu „Komunikace II/303 Velké Poříčí – Hronov I. etapa“.

Dodavatel stavebních prací:                            BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí
Technický dozor investora:                              Ing. Karel Jára, Ing. Miroslav Kováč
Projektant:                                                          Ing. Pavel Vokřál, Trutnov  
Termín realizace stavebních prací:                15.8.2020 – 30.10.2020
Cena stavebních prací:                                     787 545,33 Kč bez DPH (952 929,85 Kč s DPH)


Fotogalerie: chodník Smetanova ul.


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 07. 2020